Træskadedyr

Borebiller og husbukke er de mest almindelige træskadedyr. Ud over at angribe møbler og andet inventar af træ, kan borebillen ligesom husbukken ødelægge tagkonstruktioner og øvrige bygningskonstruktioner der har bærende dele af træ.

Ved angreb bør der øjeblikkeligt sættes ind med behandling. For begge insekters vedkommende gælder det, at de er udmærkede flyvere og kan ad denne vej bringe sig frem til boliger.

De lægger deres æg i revner og sprækker. Æggene udklækkes og larverne er dem, der med deres gnaveri, nedbryder træet.