Det er vor målsætning altid at være på forkant med de nyeste og mest miljørigtige bekæmpelsesmetoder

Hvem er vi?

Det gamle husråd om udluftning
flere gange om dagen er for mange
mennesker blevet glemt. Dette er…

Svampetyper

Gul Tømmersvamp er den mest
almindelige svampeart blandt de
trænedbrydende svampe i bygninger.
Den forekommer i…

Træskadedyr

Borebiller og husbukke er de mest
almindelige træskadedyr. Ud over at
angribe møbler og andet inventar af
træ, kan borebillen ligesom…

Skimmelsvamp

Betingelsen for et skimmelsvampe-
angreb er, at det materiale de vokser
på er meget opfugtet. De kan vokse
både synlige, men ogsa på…

Hvem er vi?

Det gamle husråd om udluftning
flere gange om dagen er for mange
mennesker blevet glemt. Dette er…

Træskadedyr

Borebiller og husbukke er de mest
almindelige træskadedyr. Ud over at
angribe møbler og andet inventar af
træ, kan borebillen ligesom…

Svampetyper

Gul Tømmersvamp er den mest
almindelige svampeart blandt de
trænedbrydende svampe i bygninger.
Den forekommer i…

Skimmelsvamp

Betingelsen for et skimmelsvampe-
angreb er, at det materiale de vokser
på er meget opfugtet. De kan vokse
både synlige, men ogsa på…