Skimmelsvamp

Betingelsen for et skimmelsvampeangreb er, at det materiale de vokser på er meget opfugtet. De kan vokse både synlige, men også på skjulte steder i hulrum, bag tapet, bag ubehandlet træ, bag gipsplader etc.

Svampene breder sig gennem et netværk af mikroskopiske tråde ud over det område hvori de vokser. Skimmelsvampe formerer sig ved sporer der spreder sig gennem luften.

Væksten af skimmelsvampe fører til et generelt dårligt indeklima og kan medføre gener og risiko for helbredsskader. Nogle typer skimmelsvampe kan afgive dårlig lugt, som minder mest om lugten af muggen kælder eller surt sommerhus.

Skimmelsvampe giver ikke akutte skadesproblemer på mennesker som ikke reagerer overfølsomt, og der er normalt ingen risiko ved at færdes eller passere områder der er inficeret af skimmelsvamp.

Mennesker der er overfølsomme over for skimmelsvampe vil, hvis de udsættes for skimmelsporer i længere tid, udvikle symtomer der ligner høfeber eller astma.

Skimmelsvampe kan ligeledes afgasse og producere stoffer der, ved indånding af større mængder, kan frigives i lungerne og medføre helbredsmæssige problemer såsom hovedpine, vejrtrækningsproblemer, hud- og slimhinde irritationer etc.

Hvis skimmelsvamp bliver fundet i større mængde i lejligheder, institutioner eller kontorer hvor man har permanent ophold, bør dette altid udbedres hurtigst muligt.

Når skaden er sket, skal de angrebne områder renoveres grundigt. Hvordan udbedringen skal foregå afhænger af omfang og karakter, og indbefatter altid en grundig bygningsanalyse af professionelle eksperter på området.

Skimmelkompagniet kan, sammen med bygningssagkyndige samarbejdspartnere, udfærdige en bygningsundersøgelse for at finde årsagen til svampeangrebet, og herefter udfærdige en behandlingsplan som løser problemet.